ZAHRADNICKÉ PRÁCE

(ŠVP ZAHRADNICKÉ PRÁCE)

Absolvent tříletého oboru vzdělání Zahradnické práce je připraven vykonávat jednoduché pracovní činnosti povolání zahradník, jako je rozmnožování a pěstování zeleniny, ovoce, květin, okrasných a ovocných dřevin, provádění ochrany kultur proti chorobám a škůdcům. Žák je schopen používat drobné ruční nářadí a obsluhovat jednoduché zahradnické stroje, provádět parkové a sadovnické úpravy; dále získá základy aranžování a vazačské tvorby pro různé příležitosti. Absolvent tohoto oboru najde uplatnění ve všech oblastech zahradnické výroby, zejména v profesi zahradník, údržba parků a veřejné zeleně