Naše škola se zapojila do výzvy Spolu po Covidu, která byla vyhlášena Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

Tento program byl pro žáky zcela zdarma a je plně financován z dotace.

Jednalo se o čtyřdenní pobytový program na Soláni v Horském hotelu Čarták.

Pobytu se účastnili žáci oborů Strojírenské práce a Zahradnické práce.

Tento program byl, stejně jako v prvním běhu, zaměřen na podporu navazování vztahů mezi žáky prvních ročníků, rozvoj vztahů a komunikace mezi žáky a pedagogy, ochranu životního prostředí a třídění odpadů.

Součástí pobytu byla několikadenní aktivita zaštítěná PPPP Ostrava, z.s. p.Tomáše Veličky.

Žáci hráli různé seznamovací, sportovní a pohybové hry, vše v krásném prostředí okolí chaty Čarták.

Pedagogové absolvovali přednášku na téma Šikana a kyberšikana.