V tomto projektu byla naše škola zapojena jako partner Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. V daném termínu, které jsou uvedeny v informacích byla na školním pozemku (dvůr školy) vybudována Výuková zahrada pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jednalo se o:

 • terénní úpravy – srovnání nerovností a terénu
 • sadovnické úpravy – výsadba bylin, stromů, keřů, jahod, ostružin, malin, borůvek….

Majetek, který nám byl předán k hospodaření:

 • altán
 • gabionový záhon 2 ks- jedná se o vyvýšené záhony
 • sušák na prádlo
 • lavičky 2ks
 • kontejner na vodu
 • kompostér
 • stůl 4ks
 • lavice 5ks
 • květináč 4ks

Díky tomuto projektu byl upraven školní pozemek a byla modernizovaná venkovní zahrada, která slouží jako pracoviště odborného výcviku nejen pro žáky oboru Zahradnické práce. Ve vybudované výukové zahradě se vzdělávají všichni žáci školy ve všech oborech vzdělání.

Z nového prostředí jsou žáci nadšení a provedené úpravy pomohly k modernizaci výuky a k propojení teoretických znalostí s praktickými.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.