• Odborné učiliště
    a praktická škola,
    Nový Jičín,

    Příspěvková organizace

VÍTEJTE

Jsme střední škola zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Vzdělávají se zde žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jan Ámos Komenský řekl: „Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem“

Virtuální prohlídka školy – podívejte se jak to u nás vypadá.

loga_MSK_POMSK

Odborné učiliště a Praktická škola
Nový Jičín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Informace k testování od 3.5.2021

S účinností od 3. 5. 2021 je stanovena pouze jedna frekvence povinnosti testování žáků i zaměstnanců, a to jedenkrát v pracovním týdnu. Test se provede první den osobní přítomnosti žáka nebo zaměstnance ve škole v daném…

Ubytování na Domově mládeže od 26.4.2021

Od pondělí 26.4.2021 bude umožněno ubytování na Domově mládeže pouze pro žáky, kteří budou účastni na vzdělávání (odborný výcvik/praxe). Pohyb v prostorách Domova mládeže bude možný pouze s respirátorem. V případě…

Od 26. 4. 2021 se umožňuje na středních školách praktické vyučování (odborný výcvik)

Na základě mimořádného opatření č.j. MZDR 14592/2021-3 se výuky mohou účastnit žáci, kteří nemají příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupí 2x týdně vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního…

Kontaktní informace:

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, 
Sokolovská  487/45,
Nový Jičín,
PSČ 741 01

IČO:  00601594

ID datové schránky: sq8jic2

Telefon: 556 707 969

lada.volkova@ouaprs.cz

Zřizovatel

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, 28. ŘÍJNA 117, 702 18 OSTRAVA

IČO: 70890692

ID datové schránky: 8X6BXSD

Telefon: 595 622 222

elektronická podatelna: posta@msk.cz

www.msk.cz