Jedná se o projekt, který je zaměřený na “ Podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2022/2023″ se zaměřením na podporu aktivit v zahradách, který byl určen pro příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem. Tento projekt je financován z příspěvku Moravskoslezského kraje.

Z výše zmíněného okruhu bylo vybráno zaměření na péči o zahradu a tvorbu přírodních zahrad jako učeben a zároveň byly doplněny výukové prvky s názvem projektu „Od semínka na talíř“. Bližší informace budou uvedeny v záložce „vyhodnocení“.

Projekt je prioritně určen pro žáky oboru vzdělání Zahradnické práce, kde dochází k propojení a uplatnění teoretických znalostí v praxi. Žáci vykonávají praxi na pozemcích školy, kde jsou umístěny klasické a vyvýšené záhony, altán, skleník a dále na pracovištích odborného výcviku. V rámci projektu bude současná výuková zahrada rozšířena o sadové úpravy v místech, kde byl travní porost a to o vyvýšené záhony a bude vytvořena bylinková spirála.

Žáci oboru vzdělání Strojírenské práce propojí teoretické znalosti v praxi při opravě skleníku, která bude financována spolkem RŮŽOVKA.

Žáci oboru vzdělání Stravovací a ubytovací služby propojí teoretické znalosti v praxi při zpracování vypěstované zeleniny a ovoce v rámci cvičných kuchyní a také ve školní kuchyni.