Učební plán – praktická škola jednoletá

Přehled vyučovacích hodin týdně v ročníku.

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk3
Matematika2
Práce s počítačem1
Občanská výchova1
Estetická výchova2
Tělesná výchova3
Sociální výchova2
Odborné činnosti
Rodinná výchova4
Příprava pokrmů *3
Ruční práce *3
Praktické činnosti
Vaření * 3
Šití *3
Celková týdenní hodinová dotace30

Poznámky:

1. Praktické zaměření školy – Příprava pokrmů, Vaření a Ruční práce, Šití

2. Předměty označené * tvoří složku závěrečné zkoušky

3. Při počtu žáků ve třídě více než 6, budou žáci na praktická cvičení rozděleni do skupin.

Stručný popis oboru :  cílem přípravy je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického  a praktického vzdělání, které dosáhli v průběhu povinné školní docházky. Praktická cvičení z vaření a šití poskytují výcvik manuálních dovedností uplatnitelných v běžném životě.

Kontaktní informace:

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, 
Sokolovská  487/45,
Nový Jičín,
PSČ 741 01

IČO:  00601594

ID datové schránky: sq8jic2

Telefon: 556 707 969

barbora.horakova@ouaprs.cz

Zřizovatel

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, 28. ŘÍJNA 117, 702 18 OSTRAVA

IČO: 70890692

ID datové schránky: 8X6BXSD

Telefon: 595 622 222

elektronická podatelna: posta@msk.cz

www.msk.cz