Výsledky příjímacího řízení

Zveřejnění pořadí uchazečů podle kritérií přijímacího řízení do prvního ročníku následujících oborů vzdělání ve školním roce 2023/2024

V souladu s ustanovením § 60 e odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném změní, ředitelka střední školy Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku následujících oborů vzdělání, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2023/2024, který obsahuje:

1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

2. datum zveřejnění přijatých uchazečů

3. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Pořadí uchazečů podle kritérií přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem: 

obor vzdělání registrační číslo přidělené uchazeči
65 – 51 – E / 01 Stravovací a ubytovací služby
(ŠVP – Kuchařské práce)
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
23 – 51 – E / 01 Strojírenské práce
(ŠVP- Strojní a zámečnické práce)
11,12,13,14,15,17,16,18,19,20
41 – 52 – E / 01 Zahradnické práce
(ŠVP – Zahradnické práce)
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
78 – 62 – C / 01 Praktická škola jednoletá
(ŠVP – Praktická škola jednoletá)
1,2,3
78 – 62 – C / 02 Praktická škola dvouletá
(ŠVP – Praktická škola dvouletá)
4,5,6,7,8,9,10

V Novém Jičíně, dne 24.4.2023

Mgr. Ilona Šustalová       ředitelka školy

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku následujících oborů vzdělání ve školním roce 2023/2024

 

V souladu s ustanovením § 60 e odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném změní, ředitelka střední školy Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku následujících oborů vzdělání, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2023/2024, který obsahuje:

1 seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

2 datum zveřejnění přijatých uchazečů

3 poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem:

obor vzdělání registrační číslo přidělené uchazeči
65 – 51 – E / 01 Stravovací a ubytovací služby
(ŠVP – Kuchařské práce)
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
23 – 51 – E / 01 Strojírenské práce
(ŠVP- Strojní a zámečnické práce)
11,12,13,14,15,17,16,18,19,20
41 – 52 – E / 01 Zahradnické práce
(ŠVP – Zahradnické práce)
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
78 – 62 – C / 01 Praktická škola jednoletá
(ŠVP – Praktická škola jednoletá)
1,2,3
78 – 62 – C / 02 Praktická škola dvouletá
(ŠVP – Praktická škola dvouletá)
4,5,6,7,8,9,10

2. datum zveřejnění přijatých uchazečů

V Novém Jičíně, dne 24.4.2023

 

3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.

V Novém Jičíně, dne 24.4.2023                                                                             

Mgr. Ilona Šustalová       ředitelka školy