Výsledky příjímacího řízení

Zveřejnění pořadí uchazečů podle kritérií přijímacího řízení do prvního ročníku následujících oborů vzdělání ve školním roce 2020/2021

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitelka střední školy Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace zveřejňuje pořadí uchazečů podle kritérií pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku následujících oborů vzdělání, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2021/2022.

Pořadí uchazečů podle kritérií přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem: 

obor vzdělání registrační číslo přidělené uchazeči
65 – 51 – E / 01 Stravovací a ubytovací služby
(ŠVP – Kuchařské práce)
29,30,31,32,33,34,35,36,37
23 – 51 – E / 01 Strojírenské práce
(ŠVP- Strojní a zámečnické práce)
21,22,23,24,25,26,27,28
41 – 52 – E / 01 Zahradnické práce
(ŠVP – Zahradnické práce)
10-ZP,11,12,13,14,16,17,18,19,20/15
78 – 62 – C / 01 Praktická škola jednoletá
(ŠVP – Praktická škola jednoletá)
1,2
78 – 62 – C / 02 Praktická škola dvouletá
(ŠVP – Praktická škola dvouletá)
3,4,5,6,7,8,9,10-PrŠ

Nový Jičín 19.5.2021

Mgr. Ilona Šustalová       ředitelka školy

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku následujících oborů vzdělání ve školním roce 2020/2021

 

V souladu s ustanovením § 60 e odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném změní, ředitelka střední školy Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku následujících oborů vzdělání, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2021/2022, který obsahuje:

1 seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

2 datum zveřejnění přijatých uchazečů

3 poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem:

obor vzdělání registrační číslo přidělené uchazeči
65 – 51 – E / 01 Stravovací a ubytovací služby
(ŠVP – Kuchařské práce)
29,30,31,32,33,34,35,36,37
23 – 51 – E / 01 Strojírenské práce
(ŠVP- Strojní a zámečnické práce)
21,22,23,24,25,26,27,28
41 – 52 – E / 01 Zahradnické práce
(ŠVP – Zahradnické práce)
10-ZP,11,12,13,14,16,17,18,19,20
78 – 62 – C / 01 Praktická škola jednoletá
(ŠVP – Praktická škola jednoletá)
1,2
78 – 62 – C / 02 Praktická škola dvouletá
(ŠVP – Praktická škola dvouletá)
3,4,5,6,7,8,9,10-PrŠ

datum zveřejnění přijatých uchazečů

19. květen 2021

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Nový Jičín 19.5.2021                                                                                 

Mgr. Ilona Šustalová       ředitelka školy