Aktivity

Vánoční výstava 2021

Ve středu 8.12. se v naší škole uskutečnila vánoční výstava. Bohužel, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci nebyla zpřístupněna veřejnosti, tak jako v předešlých letech. Přesto žáci naší školy pod vedením pedagogů, vytvořili opět krásné výrobky, které můžete zhlédnout alespoň na fotografiích.

Den země 2021

Žáci Praktické školy se pod vedením pedagogů a asistentů pedagoga zapojili do celorepublikové akce Den země, kde se přihlásili pod názvem ,,Uzdravíme zemi“. Celá akce byla rozdělena na dvě části 1. Projektový den a 2. Vlastní úklid. V projektovém dni se seznámili se smyslem této akce a proč je správné se do ní zapojit. Vysvětlili […]