Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národní plán obnovy

Název programu:   Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Na tento program je poskytována finanční podpora EU “Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.