Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národní plán obnovy

logo nextgeneration

Název programu:   Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Na tento program je poskytována finanční podpora EU „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

Termíny doučování:

1.) 1. etapa od 1.9.-31.12.2021

2.) 2. etapa od 1.1.-31.8.2022

3.) 3. etapa od 1.9.-31.12.2022

4.) 4. etapa od 1.1.-31.8.2023

Zájem o doučování a bližší informace Vám podají třídní učitelé.