Základní informace a kde nás najdete

Střední škola Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ve dvou oborech vzdělání ukončených závěrečnou zkouškou a ve třech oborech vzdělání ukončených závěrečnou zkouškou s výučním listem.

Šance člověka je v jeho vzdělání. Všechny děti mají stejné právo na naději úspěchu, kterou jim může zajistit jedině vzdělání.

Cílem vzdělávání v této škole je plnohodnotné nebo alespoň důstojné začlenění našich absolventů do společnosti. Škola nabízí výuku pro žáky s mentálním postižením, poruchou autistického spektra a kombinovanými vadami. Ve výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dosahuje škola velmi dobré výsledky. Pro naplnění těchto požadavků motivujeme pracovníky školy, snažíme se o trvalé zlepšování vztahů na pracovišti, s žáky a rodiči.

Pozitivní atmosféra školy je nezbytná pro trvalý a osobní rozvoj pedagogických pracovníků a žáků.

Součástí školy je školní jídelna a Domov mládeže.

Škola sídlí na ulici Sokolovská 487/45 a ulici Hoblíkova 497/14.

fotografie budovy školy