V rámci projektu EVVO „Od semínka na talíř“ bylo  v rámci neinvestičního příspěvku, který byl poskytnut Moravskoslezským krajem pořízeno:

A) spotřeba materiálu

 • rostlinný materiál
 • substrát s kompostem do vyvýšených záhonů
 • substrát na bylinky
 • kámen lomový
 • pletivo proti hrabošům
 • kámen na mulčovaní spirály
 • jmenovky na rostliny

B) Drobný dlouhodobý hmotný majetek

 • pojízdná školní tabule
 • sušička na bylinky
 • minipařeniště
 • minipařeniště úzké
 • minipařeniště na parapet
 • sušící síť na byliny

Zpráva o činnosti školy v rámci EVVO ve školním roce 2022/2023

Dlouhodobá vize školy je funkční uplatitelnost a udržitelnost, která se stala součástí vzdělávání žáků a života školy a zároveň je součástí ŠVP Zahradnické práce. V letošním školním roce se na tomto projektu podíleli především žáci oboru Zahradnické práce a žáci oboru Strojírenské práce spolu s pedagogickými pracovníky v rámci odborného výcviku, kdy byly teoretické znalosti propojeny s praxí. Na zpracování bylin, zeleniny a ovoce byli také zapojeni žáci oboru Stravovací a ubytovací služby.

V rámci projektu byly v letošním roce uskutečněny dvě fáze a to fáze přípravná a realizační:

 • únor –  výsev rostlin do minipařenišť
 • březen – oprava skleníku
 • duben – výsev trávníků, příprava sadby do vyvýšených a pozemních záhonů
 • květen – instalace výukové tabule
 • červen -budování bylinkové spirály, sklizení bylin, ovoce, naťové a kořenové zeleniny.

Všechny naplánované práce byly úspěšně zakončeny a projekt s názvem „Od semínka na talíř“ plní již svůj účel.