V rámci projektu EVVO „Od semínka na talíř“ bylo  v rámci neinvestičního příspěvku, který byl poskytnut Moravskoslezským krajem pořízeno:

A) Spotřeba materiálu

 • kancelářské potřeby (folie, složky, popisovače..)
 • rostlinný materiál
 • zemina
 • neviditelný obrubník
 • smyslový betonový chodníček
 • penetrace
 • laminátovačky

B) Drobný dlouhodobý hmotný majetek

 • bedna s mikrofonem
 • zahradnické nůžky
 • zahradnické pilky
 • vysokotlaký čistič
 • dendrofon „Lesní svět“

Zhodnocení

Od školního roku 2022/2023 se realizoval projekt „Od semínka na talíř“. Žáci oboru Zahradnické práce pěstují na školní výukové zahradě různé rostliny a plodiny. Zeleninu, bylinky a ostatní plodiny využívají žáci ve školních cvičných kuchyních. Skleník se využívá k předpěstování sadby zeleniny a okrasných květin.

Ve školním roce 2023/2024 se re realizoval projekt „Děti dětem“ Tento projekt je především zaměřen na environmentální vzdělávání. S tím také souvisí různé úpravy rostlin, stromů na školním pozemku.

V dubnu byl realizován první „Projektový den“ pro žáky Praktické školy. Vzhledem k nepřízni počasí se tento den nemohl konat ve výukovém altánu, ale ve vnitřních prostorách. Žáci oboru Zahradnické práce si pro žáky Praktické školy připravili den plný her, poznávání a kvízů. Dále společně vytvořili herbáře, které si zalaminátovali do folií a budou nadále používány i v teoretické výuce v předmětu Sociální výchova.

Výukový altán, ve kterém je umístěn dendrofon „Lesní svět“ je využíván v teplých měsících k projektové výuce.