Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání – zahradnické práce

dle NAŘÍZENÍ VLÁDY 211/2010 Sb. ze dne 31. května 2010 o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání  v aktuálním znění a přílohy č.2 k nařízení vlády.

kód a název oboru vzdělávání41-52-E/01 Zahradnické práce
identifikační údaje zřizovatele školyMoravskoslezský kraj, 28. října 117/2771, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692
Identifikační údaje školyOdborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín,

příspěvková organizace

Sokolovská 487/45, 741 01 Nový Jičín

Zdravotní omezení podle přílohy č.2

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání

Kategorizace

4) Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruch hrubé  i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

7) Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud

a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.

8) Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cesta plic včetně onemocnění alergických, pokud

a) nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí.

9) Přecitlivělost na

a) alergizující látky používané při praktickém vyučování.

19)  Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s rotujícími stroji, nářadí nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Kontaktní informace:

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, 
Sokolovská  487/45,
Nový Jičín,
PSČ 741 01

IČO:  00601594

ID datové schránky: sq8jic2

Telefon: 556 707 969

lada.volkova@ouaprs.cz

Zřizovatel

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, 28. ŘÍJNA 117, 702 18 OSTRAVA

IČO: 70890692

ID datové schránky: 8X6BXSD

Telefon: 595 622 222

elektronická podatelna: posta@msk.cz

www.msk.cz