PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

(ŠVP PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ)

Absolvent Praktické školy jednoleté je připraven pro výkon jednoduchých činností v oblasti praktického života. Dokáže v rámci svých schopností vyjádřit své potřeby po stránce materiální a sociální. Má vytvořené základní hygienické a společenské návyky. Komunikuje se svým okolím, s úřady. V případě nesnází ví, kam se obrátit o pomoc, popřípadě poskytne první pomoc při úrazu.

Je v rámci svých schopností připraven pro rodinný život a pro případné rozšíření profesní orientace. Může se uplatnit v sociálně terapeutických dílnách a v chráněných pracovištích.