Profil absolventa – praktická škola jednoletá

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

(ŠVP PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ)

Absolvent Praktické školy jednoleté je připraven pro výkon jednoduchých činností v oblasti praktického života. Dokáže v rámci svých schopností vyjádřit své potřeby po stránce materiální a sociální. Má vytvořené základní hygienické a společenské návyky. Komunikuje se svým okolím, s úřady. V případě nesnází ví, kam se obrátit o pomoc, popřípadě poskytne první pomoc při úrazu.

Je v rámci svých schopností připraven pro rodinný život a pro případné rozšíření profesní orientace. Může se uplatnit v sociálně terapeutických dílnách a v chráněných pracovištích.

Kontaktní informace:

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, 
Sokolovská  487/45,
Nový Jičín,
PSČ 741 01

IČO:  00601594

ID datové schránky: sq8jic2

Telefon: 556 707 969

lada.volkova@ouaprs.cz

Zřizovatel

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, 28. ŘÍJNA 117, 702 18 OSTRAVA

IČO: 70890692

ID datové schránky: 8X6BXSD

Telefon: 595 622 222

elektronická podatelna: posta@msk.cz

www.msk.cz