Kroužky

Nabízíme:

a) počítačový kroužek

b) kroužek německého jazyka

c) kreativní tvoření a keramika

d) deskové hry

Zájem o kroužky zjišťují třídní učitelé na začátku školního roku.

Kroužky jsou bezplatné.