Kroužky

Nabízíme:

a) počítačový kroužek

b) keramický kroužek

Zájem o kroužky zjišťují třídní učitelé na začátku školního roku.

Kroužky jsou bezplatné.