Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021

Termín odevzdání přihlášek: do 1. března 2021

Škola nepořádá přijímací zkoušky!

 

Kritéria pro první kolo přijímacího řízení:

– pro obory vzdělání s výučním listem

65 – 51 – E / 01   Stravovací a ubytovací služby (ŠVP – Kuchařské práce)

23 – 51 – E / 01   Strojírenské práce (ŠVP – Strojní a zámečnické práce) 

41 – 52 – E / 01   Zahradnické práce (ŠVP – Zahradnické práce) 

 1. počty přijímaných žáků
 2. zdravotní způsobilost pro zvolený obor vzdělání
 3. doporučení školského poradenského zařízení pro zvolený obor vzdělání
 4. do oboru Zahradnické práce přednostně přijímáme žáky s PAS
 5. přednostně přijímáme žáky s ukončeným základním vzděláním ve školním roce 2020/2021

 

– pro obory vzdělání

78 – 62 – C / 01  Praktická škola jednoletá (ŠVP – Praktická škola jednoletá)

 1. počty přijímaných žáků
 2. zdravotní způsobilost pro zvolený obor vzdělání (upřesnění podmínek přijetí na základě doporučení posuzujícího lékaře je nutné konzultovat s ředitelkou školy)
 3. doporučení školského poradenského zařízení pro zvolený obor vzdělání
 4. přednostně přijímáme žáky s ukončeným základním vzděláním ve školním roce 2020/2021
 5. základní komunikační schopnosti, základní sebeobslužné dovednosti

78 – 62 – C / 02  Praktická škola dvouletá (ŠVP – Praktická škola dvouletá)

 1. počty přijímaných žáků
 2. zdravotní způsobilost pro zvolený obor vzdělání
 3. doporučení školského poradenského zařízení pro zvolený obor vzdělání
 4. přednostně přijímáme žáky s ukončeným základním vzděláním ve školním roce 2020/2021
 5. základní komunikační schopnosti, základní sebeobslužné dovednosti

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání na Odborném učilišti a Praktické škole, Nový Jičín, příspěvková organizace:

65 – 51 – E / 01    Stravovací a ubytovací služby (ŠVP – Kuchařské práce)        — 28

23 – 51 – E / 01    Strojírenské práce (ŠVP- Strojní a zámečnické práce)            —   7

41 – 52 – E / 01    Zahradnické práce (ŠVP – Zahradnické práce)                       —   7

78 – 62 – C / 01    Praktická škola jednoletá (ŠVP – Praktická škola jednoletá )  —   7

78 – 62 – C / 02    Praktická škola dvouletá (ŠVP – Praktická škola dvouletá)     — 14

 

Druhé a další kola přijímacího řízení budou probíhat do naplnění kapacity.

V Novém Jičíně 20. 1. 2021

Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka školy