Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2022

 

Termín odevzdání přihlášek: do 1. března 2022

 

Škola nepořádá přijímací zkoušky!

Předpokladem pro přijetí do zvoleného oboru vzdělání je zdravotní způsobilost pro zvolený obor vzdělání a doporučení školského poradenského zařízení pro zvolený obor vzdělání.

Kritéria pro první kolo přijímacího řízení:

– pro obory vzdělání s výučním listem

65 – 51 – E / 01   Stravovací a ubytovací služby (ŠVP – Kuchařské práce)

23 – 51 – E / 01   Strojírenské práce (ŠVP – Strojní a zámečnické práce) 

41 – 52 – E / 01   Zahradnické práce (ŠVP – Zahradnické práce) 

  1. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
  2. do oboru Zahradnické práce přednostně přijímáme žáky s PAS
  3. přednostně přijímáme žáky s ukončeným základním vzděláním ve školním roce 2021/2021 

– pro obory vzdělání

78 – 62 – C / 01  Praktická škola jednoletá (ŠVP – Praktická škola jednoletá)

  1. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
  2. základní komunikační schopnosti, základní sebeobslužné dovednosti
  3. přednostně přijímáme žáky s ukončeným základním vzděláním ve školním roce 2021/2022

78 – 62 – C / 02  Praktická škola dvouletá (ŠVP – Praktická škola dvouletá)

  1. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
  2. základní komunikační schopnosti, základní sebeobslužné dovednosti
  3. přednostně přijímáme žáky s ukončeným základním vzděláním ve školním roce 2021/2022

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání na Odborném učilišti a Praktické škole, Nový Jičín, příspěvková organizace:

65 – 51 – E / 01    Stravovací a ubytovací služby (ŠVP – Kuchařské práce)            – 21

23 – 51 – E / 01    Strojírenské práce (ŠVP- Strojní a zámečnické práce)              –   7

41 – 52 – E / 01    Zahradnické práce (ŠVP – Zahradnické práce)                           –   7

78 – 62 – C / 01    Praktická škola jednoletá (ŠVP – Praktická škola jednoletá)   –   7

78 – 62 – C / 02    Praktická škola dvouletá (ŠVP – Praktická škola dvouletá)     – 14

 

Druhé a další kola přijímacího řízení budou probíhat do naplnění kapacity.

V Novém Jičíně 28. 1. 2022

Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka školy