Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021

Na základě opatření obecné povahy a dodatku oznamuji zákonným zástupcům žáků a žákům, kteří podali přihlášku ke studiu na naší škole, že přijímací řízení bude ukončeno 19. května 2021.

Tento den ředitelka školy zveřejní na webových stránkách školy výsledky přijímacího řízení.

Přijatí uchazeči mají povinnost odevzdat zápisové lístky škole nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. do 2. června 2021.

V Novém Jičíně dne 31. 3. 2021

Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka školy

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021

Termín odevzdání přihlášek: do 1. března 2021

Škola nepořádá přijímací zkoušky!

 

Kritéria pro první kolo přijímacího řízení:

– pro obory vzdělání s výučním listem

65 – 51 – E / 01   Stravovací a ubytovací služby (ŠVP – Kuchařské práce)

23 – 51 – E / 01   Strojírenské práce (ŠVP – Strojní a zámečnické práce) 

41 – 52 – E / 01   Zahradnické práce (ŠVP – Zahradnické práce) 

 1. počty přijímaných žáků
 2. zdravotní způsobilost pro zvolený obor vzdělání
 3. doporučení školského poradenského zařízení pro zvolený obor vzdělání
 4. do oboru Zahradnické práce přednostně přijímáme žáky s PAS
 5. přednostně přijímáme žáky s ukončeným základním vzděláním ve školním roce 2020/2021

 

– pro obory vzdělání

78 – 62 – C / 01  Praktická škola jednoletá (ŠVP – Praktická škola jednoletá)

 1. počty přijímaných žáků
 2. zdravotní způsobilost pro zvolený obor vzdělání (upřesnění podmínek přijetí na základě doporučení posuzujícího lékaře je nutné konzultovat s ředitelkou školy)
 3. doporučení školského poradenského zařízení pro zvolený obor vzdělání
 4. přednostně přijímáme žáky s ukončeným základním vzděláním ve školním roce 2020/2021
 5. základní komunikační schopnosti, základní sebeobslužné dovednosti

78 – 62 – C / 02  Praktická škola dvouletá (ŠVP – Praktická škola dvouletá)

 1. počty přijímaných žáků
 2. zdravotní způsobilost pro zvolený obor vzdělání
 3. doporučení školského poradenského zařízení pro zvolený obor vzdělání
 4. přednostně přijímáme žáky s ukončeným základním vzděláním ve školním roce 2020/2021
 5. základní komunikační schopnosti, základní sebeobslužné dovednosti

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání na Odborném učilišti a Praktické škole, Nový Jičín, příspěvková organizace:

65 – 51 – E / 01    Stravovací a ubytovací služby (ŠVP – Kuchařské práce)        — 28

23 – 51 – E / 01    Strojírenské práce (ŠVP- Strojní a zámečnické práce)            —   7

41 – 52 – E / 01    Zahradnické práce (ŠVP – Zahradnické práce)                       —   7

78 – 62 – C / 01    Praktická škola jednoletá (ŠVP – Praktická škola jednoletá )  —   7

78 – 62 – C / 02    Praktická škola dvouletá (ŠVP – Praktická škola dvouletá)     — 14

 

Druhé a další kola přijímacího řízení budou probíhat do naplnění kapacity.

V Novém Jičíně 20. 1. 2021

Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka školy