Přijímací řízení

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 / 2025

Veškeré informace a tiskopisy k přihlášce naleznete v záložce „pro uchazeče“

V Novém Jičíně 19. 1. 2024

Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka školy