Učební plán – strojírenské práce

učební plán pro první, druhý a třetí ročník oboru Strojírenské práce

Povinné vyučovací předměty1.ročník2.ročník3.ročník
Český jazyk110
Občanská výchova111
Matematika111
Literární výchova001
Výchova ke zdraví222
Práce s počítačem111
Odborné kreslení222
Strojírenská technologie111
Stroje a zařízení111
Technologie222
Odborný výcvik182121

Odborný výcvik : 3 dny v týdnu. Odborný výcvik připravuje žáky na výkon budoucího povolání, neboť na odborném výcviku si žáci prakticky osvojují teoretické znalosti a vědomosti. Odborný výcvik probíhá v dílnách odborného učiliště a jeden den v týdnu si nabyté dovednosti     a schopnosti upevňují přímo v provozu na montážní lince výrobního závodu.

Teoretická výuka : 2 dny v týdnu. Vyučuje se v budově školy v odborných učebnách, které jsou vybaveny novým nábytkem, televizí s videem a názornými pomůckami

Obor Strojírenské práce je na naší škole od 1.9.2011

Kontaktní informace:

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, 
Sokolovská  487/45,
Nový Jičín,
PSČ 741 01

IČO:  00601594

ID datové schránky: sq8jic2

Telefon: 556 707 969

barbora.horakova@ouaprs.cz

Zřizovatel

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, 28. ŘÍJNA 117, 702 18 OSTRAVA

IČO: 70890692

ID datové schránky: 8X6BXSD

Telefon: 595 622 222

elektronická podatelna: posta@msk.cz