3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

logo nextgeneration

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU, které Česká republika rozděluje školám z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

V roce 2022 jsme získali finanční prostředky, které byly určeny na prevenci digitální propasti z Národního plánu obnovy.

Tyto finanční prostředky byly poskytnuty na níže zmíněné účely:

a) na digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí,

b) na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti.

Finanční prostředky byly použity na nákup digitálních pomůcek, které budou žáci využívat: notebooky, tablety, skenery, fotoaparát, sluchátka, bezdrátové myši, podložky pod myš, obaly na tablety …..

V roce 2023 jsme získali finanční prostředky, které byly určeny na prevenci digitální propasti a pokročilé digitální učební pomůcky z Národního plánu obnovy.

Tyto finanční prostředky byly poskytnuty na níže zmíněné účely:

a) na pokročilé digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí,

b) na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti.