KRITÉRIA PRO PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 / 2025

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání:

65 – 51 – E / 01    Stravovací a ubytovací služby (ŠVP – Kuchařské práce)             – 21

23 – 51 – E / 01    Strojírenské práce (ŠVP- Strojní a zámečnické práce)               –   10

41 – 52 – E / 01    Zahradnické práce (ŠVP – Zahradnické práce)                            –   7

78 – 62 – C / 01    Praktická škola jednoletá (ŠVP – Praktická škola jednoletá)   –   6

78 – 62 – C / 02    Praktická škola dvouletá (ŠVP – Praktická škola dvouletá)     – 14

 

Uchazeči o uvedené obory nekonají jednotnou přijímací zkoušku, ani školní přijímací zkoušku.

Uchazeči, kteří odevzdali přihlášku pro první kolo přijímacího řízení v řádném termínu a splnili podmínky, budou přijímaní podle bodového hodnocení, až do naplnění oboru..

Podmínky pro přijetí:

  1. hodnocení na vysvědčení – poslední dvě vysvědčení, tj. za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a za 1. pololetí posledního ročníku docházky žáka (samostatná příloha k přihlášce)
  2. zdravotní způsobilost ke vzdělávání v daném oboru vzdělání potvrzená lékařem (samostatná příloha k přihlášce)
  3. doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami/ zařazení do školy zřízené pro žáky podle §16 odst. 9 školského zákona (samostatná příloha k přihlášce)

Bodové hodnocení:

1. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (poslední dvě vysvědčení)

průměrný prospěch na vysvědčení za jedno pololetí vyjádřený na dvě desetinná místa:

1,00 – 1,50     35 bodů

1,51 – 2,00     30 bodů

2,01 – 2,50     25 bodů

2,51 – 3,00     20 bodů

3,01 – 3,50     15 bodů

3,51 – 4,00    10 bodů

4,51 – 5,00     0 bodů

Celkem tři pololetí (za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a za 1. pololetí posledního ročníku docházky žáka), maximum 105 bodů.

2. přídavné kritérium při rovnosti počtu bodů – hodnocení žáka na vysvědčení v předmětech český jazyk a matematika (poslední dvě vysvědčení)

hodnocení známkou:

  1. 5 bodů
  2. 4 body
  3. 3 body
  4. 2 body
  5. 0 bodů

Celkem tři pololetí (za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a za 1. pololetí posledního ročníku docházky žáka), maximum 30 bodů.

3. přídavné kritérium při rovnosti počtu bodů – losování za přítomnosti člena školské rady.

 

Výsledku budou zveřejněny 15.5.2024 na webu školy www.ouaprs.cz, ve škole na veřejně přístupném místě a v informačním systému Cermatu www.dipsy.cz

 V Novém Jičíně 24. 1. 2024

Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka školy