KRITÉRIA PRO PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 / 2024

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání:

65 – 51 – E / 01    Stravovací a ubytovací služby (ŠVP – Kuchařské práce)             – 21

23 – 51 – E / 01    Strojírenské práce (ŠVP- Strojní a zámečnické práce)               –   7

41 – 52 – E / 01    Zahradnické práce (ŠVP – Zahradnické práce)                            –   7

78 – 62 – C / 01    Praktická škola jednoletá (ŠVP – Praktická škola jednoletá)   –   7

78 – 62 – C / 02    Praktická škola dvouletá (ŠVP – Praktická škola dvouletá)     – 14

 

Uchazeči o uvedené obory nekonají přijímací zkoušky.

 

Uchazeči o studium budou přijati na základě těchto kritérií:

– pro obory vzdělání s výučním listem

65 – 51 – E / 01   Stravovací a ubytovací služby (ŠVP – Kuchařské práce)

23 – 51 – E / 01   Strojírenské práce (ŠVP – Strojní a zámečnické práce) 

41 – 52 – E / 01   Zahradnické práce (ŠVP – Zahradnické práce

  1. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (průměrný prospěch)
  2. přednostně přijímáme žáky s ukončeným základním vzděláním ve školním roce 2022/2023

 

– pro obory vzdělání

78 – 62 – C / 01  Praktická škola jednoletá (ŠVP – Praktická škola jednoletá)

78 – 62 – C / 02  Praktická škola dvouletá (ŠVP – Praktická škola dvouletá)

  1. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
  2. základní komunikační schopnosti, základní sebeobslužné dovednosti
  3. přednostně přijímáme žáky s ukončeným základním vzděláním ve školním roce 2022/2023

Podmínky pro přijetí:

  1. ukončená povinná školní docházka
  2. zdravotní způsobilost ke vzdělávání v daném oboru vzdělání potvrzená lékařem
  3. doporučení školského poradenského zařízení o zařazení do tohoto oboru vzdělání

 

 V Novém Jičíně 20. 1. 2023

Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka školy