Výchovné poradenství

výchovný poradce pro školní rok 2022/2023 Mgr. Ilona Šustalová

konzultační hodina: středa 13.30 – 14.15 nebo dle potřeby

telefon: 556 707 623