Vzor čestné prohlášení zákonných zástupců 2023/2024:

Vzor čestné prohlášení zákonných zástupců pro školní rok 2024/2025: