Projekt OPVK Názorné učení

Číslo projektu:      CZ.1.07/1.5.00/34.0688

Název projektu:      Názorným vyučováním k trvalému osvojení znalostí

Doba realizace:       31.8. 2012 – 30.8. 2014

Rozpočet projektu:  671 572,00 Kč

Náš druhý grantový projekt operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách byl zahájen v září 2012 a ukončen 30.8.2014.

Cílem projektu je podpora osvojení všeobecných a odborných vědomostí a dovedností nutných k vykonávání těchto povolání pomocí názoru.

Projekt je realizován ve dvou částech.

První část: nákup dataprojektorů do všech učeben, nákup promítacích pláten a nákup notebooků pro pedagogické pracovníky, kteří jsou zapojeni v projektu.

Druhá část: v rámci klíčových aktivit V/2 a III/2 tvorba vzdělávacích materiálů pro inovaci a zkvalitnění výuky (19 sad, 500 výstupů).