Prohlášení o přístupnosti

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek na doméně www.ouaprs.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky na doméně: www.ouaprs.cz

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb.

Další formáty

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk.

Klávesové zkratky

Přecházet po prvcích na webu lze klasicky přes klávesu „tabulátor“ a odkliknutí je následně přes  klávesu „enter“, kdy se Vám ukáže nabídka.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Neustále pracujeme na tom, abychom web Odborného učiliště a Praktické školy, příspěvkové organizace udělali přístupný všem. Pomozte nám jej zlepšit i vy. Pokud narazíte na jakýkoli problém ohledně přístupnosti těchto webových stránek, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: barbora.horakova@ouaprs.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací kontaktujte:
Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

Sokolovská 487/45

741 01 Nový Jičín
e-mail: barbora.horakova@ouaprs.cz