Informace – školní jídelna

Součástí školy je školní jídelna. Jsou zde připravovány obědy pro žáky a zaměstnance školy. Mimo obědů je zajištěno celodenní stravování (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře) pro ubytované žáky na Domově mládeže.

Dále nabízíme možnost stravování i cizím strávníkům.

Platba za stravu

  • v hotovosti, na běžný účet pouze ve výjimečných případech,
  • probíhá vždy poslední týden v měsíci a první týden v novém měsíci.

Přihlášky a odhlášky obědů

Přihlášení obědů na daný den do 7:00 hodin, nejlépe den předem do 14:30 hodin.

Odhlášky obědů na daný den do 7:00 hodin.

V případě nemoci, si žák (zákonný zástupce) může první den oběd vyzvednout do jídlonosiče. Další dny musí být odhlášeny. Pokud strava na další dny nebude odhlášena, budou následující obědy vyúčtované v plné hodnotě 114,00 Kč.

Možnost odhlášení stravy telefonicky (556 709 570, 605 220 232) nebo emailem renata.ziltova@ouaprs.cz

Nouzový telefon v případě nefunkční pevné linky a mobilního telefonu 732 921 970 – volat odhlášky pouze do 7:00 hodin.

Škola poskytuje:

Stravování žáků:

  • Zákon 561/2004 Sb. školský zákon
  • Vyhláška č. 107/ 2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., vyhlášky č. 463/2011 Sb., vyhlášky č. 17/2015 Sb. a vyhlášky č.210/2017, se mění takto:
  • Příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

Výživové normy pro školní stravování

  • Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

Finanční limity na nákup potravin

Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídla Finanční limity Kč/den/strávník
4. Strávníci 15 a více let  
Snídaně 14,00 až 26,00
přesnídávka 9,00 až 20,00
Oběd 24,00 až 54,00
Svačina 9,00 až 19,00
Večeře 21,00 až 60,00
Celkem (celodenní) 77,00 až 169,00
II. večeře 11,00 až 24,00

 

Závodní stravování zabezpečované v organizacích ve vlastním zařízení:

  • Vyhláška 84/ 2005 Sb.

(§ 3 odst. 4  Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v odstavci 3 za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo během stanovené směny, nestanoví-li vyhláška jinak, pokud jejich přítomnost v práci během této směny trvá alespoň 3 hodiny (dále jen „odpracovaná směna“).

Platba stravného:

Žáci                    45,00 Kč

Zaměstnanci     35,00 Kč + 10,00 Kč z FKSP

Jídlonosiče       112,00Kč

Cizí strávníci     114,00 Kč

 

Nový Jičín, 1.3.2023

Zpracovala: Žiltová Renata