Informace – školní jídelna

Součástí školy je školní jídelna. Jsou zde připravovány obědy pro žáky a zaměstnance školy. Mimo obědů je zajištěno celodenní stravování (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře) pro ubytované žáky na Domově mládeže.

Dále nabízíme možnost stravování i cizím strávníkům.

Platba za stravu

  • v hotovosti, na běžný účet pouze ve výjimečných případech,
  • probíhá vždy poslední týden v měsíci a první týden v novém měsíci.

Přihlášky a odhlášky obědů

Přihlášení obědů na daný den do 7:00 hodin, nejlépe den předem do 14:30 hodin.

Odhlášky obědů na daný den do 7:00 hodin.

V případě nemoci, si žák (zákonný zástupce) může první den oběd vyzvednout do jídlonosiče. Další dny musí být odhlášeny. Pokud strava na další dny nebude odhlášena, budou následující obědy vyúčtované v plné hodnotě 90,00 Kč.

Možnost odhlášení stravy telefonicky (556 709 570) nebo emailem renata.ziltova@ouaprs.cz