Aktuality

Modernizace škol a školských poradenských zařízení

Naše škola je zapojena do projektu Modernizace škol a školských poradenských zařízení, která je spolufinancována Evropskou unií. Modernizace EU  

Výuka od 12.4.2021

Dne 12. 4. 2021 se vrací do školy k prezenční výuce žáci Praktické školy jednoleté a Praktické školy dvouleté. Na základě mimořádného opatření č.j. MZDR 14592/2021-3 se výuky mohou účastnit žáci, kteří nemají příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupí 2x týdně vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu. Testování nebudou žáci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a […]

Přijímací řízení

Byl změněn termín ukončení přijímacího řízení a zveřejnění výsledků. Bližší informace naleznete na níže uvedeném odkazu.

Velikonoce

Umíte správně pracovat s daty na internetu?

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost připravil online kurz, který se týká Základů kybernetické bezpečnosti. Nejen v dnešní době a při práci na internetu je důležité dodržovat základní principy bezpečnosti, ať se ochráníte a nedojde k úniku a zneužití citlivých dat. Odkaz: https://osveta.nukib.cz/course/view.php?id=67#section-1 Na webových stránkách jsou dostupné i další kurzy. Využijte svůj volný […]