Informace o výběrových řízeních

UKONČENO Dne 20.6.2023 bylo vypsáno výběrové řízení na akci „Rekonstrukci hygienických zařízení DM“.

Bližší informace jsou zveřejněny na stránkách Moravskoslezského kraje: xxx

Prohlídka plnění proběhne hromadně dne 23.6.2023 v 9:00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek je do 29.6.2023 do 11:00 hodin.

UKONČENO Dne 6.6.2023 bylo vypsáno výběrové řízení na akci „Rekonstrukci hygienických zařízení DM“.

Bližší informace jsou zveřejněny na stránkách Moravskoslezského kraje: xxx

Prohlídka plnění proběhne hromadně dne 12.6.2023 v 9:00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek je do 16.6.2023 do 11:00 hodin.

UKONČENO Dne 23.3.2023 byla vypsána veřejná zakázka na akci „Rekonstrukce střechy domova mládeže“

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky bude provedena hromadně dne 3. 4. 2023 v 9:00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek je do 17.4.2023 do 12:00 hodin.

UKONČENO Dne 30.4.2021 bylo vyhlášeno výběrové řízení na realizaci akce „Výměna odpadního potrubí ve školní kuchyni“. Pro bližší informace nás kontaktujte na telefonním čísle 556 707 623 nebo na emailové adrese ilona.sustalova@ouaprs.cz.

UKONČENO Dne 28.4.2021 bylo vyhlášeno výběrové řízení na realizaci akce „Rekonstrukce kotelny domova mládeže„. Pro bližší informace nás kontaktujte na telefonním čísle 556 707 623 nebo na emailové adrese ilona.sustalova@ouaprs.cz.