PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

(ŠVP PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ)

Absolvent Praktické školy dvouleté dokáže v rámci svých schopností vyjádřit své potřeby po stránce materiální a sociální. Má vytvořené základní hygienické a společenské návyky. Komunikuje se svým okolím, s úřady, v případě nesnází ví, kam se obrátit o pomoc, popřípadě poskytne první pomoc při úrazu.

Má vytvořeny základní pracovní návyky v těchto oblastech:

  • rodinná výchova – praktické zvládání rodinného života, péče o domácnost;
  • výživa a příprava pokrmů, vaření – praktická příprava celodenního menu, nakupování;
  • ruční práce, šití – základní údržba ošacení.

Absolvent Praktické školy dvouleté je připraven pro výkon jednoduchých činností v oblasti praktického života. V rámci svých možností a individuálních schopností se může uplatnit v sociálně terapeutických dílnách, v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v oblasti služeb a výroby, zaměřených na přípravu pokrmů, ruční práce a rodinnou výchovu.

Absolvování Praktické školy dvouleté může být také předpokladem pro absolvování dalšího středního vzdělání.