Profil absolventa – praktická škola dvouletá

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

(ŠVP PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ)

Absolvent Praktické školy dvouleté dokáže v rámci svých schopností vyjádřit své potřeby po stránce materiální a sociální. Má vytvořené základní hygienické a společenské návyky. Komunikuje se svým okolím, s úřady, v případě nesnází ví, kam se obrátit o pomoc, popřípadě poskytne první pomoc při úrazu.

Má vytvořeny základní pracovní návyky v těchto oblastech:

  • rodinná výchova – praktické zvládání rodinného života, péče o domácnost;
  • výživa a příprava pokrmů, vaření – praktická příprava celodenního menu, nakupování;
  • ruční práce, šití – základní údržba ošacení.

Absolvent Praktické školy dvouleté je připraven pro výkon jednoduchých činností v oblasti praktického života. V rámci svých možností a individuálních schopností se může uplatnit v sociálně terapeutických dílnách, v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v oblasti služeb a výroby, zaměřených na přípravu pokrmů, ruční práce a rodinnou výchovu.

Absolvování Praktické školy dvouleté může být také předpokladem pro absolvování dalšího středního vzdělání.

Kontaktní informace:

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, 
Sokolovská  487/45,
Nový Jičín,
PSČ 741 01

IČO:  00601594

ID datové schránky: sq8jic2

Telefon: 556 707 969

barbora.horakova@ouaprs.cz

Zřizovatel

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, 28. ŘÍJNA 117, 702 18 OSTRAVA

IČO: 70890692

ID datové schránky: 8X6BXSD

Telefon: 595 622 222

elektronická podatelna: posta@msk.cz

www.msk.cz