Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání – praktická škola dvouletá

dle NAŘÍZENÍ VLÁDY 211/2010 Sb. ze dne 31. května 2010 o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání  v aktuálním znění a přílohy č.2 k nařízení vlády.

kód a název oboru vzdělávání78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
identifikační údaje zřizovatele školyMoravskoslezský kraj, 28. října 117/2771, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692
Identifikační údaje školyOdborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín,

příspěvková organizace

Sokolovská 487/45, 741 01 Nový Jičín

Zdravotní omezení podle přílohy č.2

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání

Vzhledem k tomu, že ve studijním oboru se připravují žáci s různými druhy a s různou mírou závažnosti zdravotního postižení, způsobilost žáka ke vzdělávání musí být posouzena registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost ve spolupráci s lékařem příslušné odbornosti podle zdravotního postižení a školským poradenským zařízením. Na základě doporučení posuzujícího lékaře budou stanoveny požadavky na žáka, respektující jeho individuální zdravotní stav, zvláštnosti a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

Kontaktní informace:

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, 
Sokolovská  487/45,
Nový Jičín,
PSČ 741 01

IČO:  00601594

ID datové schránky: sq8jic2

Telefon: 556 707 969

barbora.horakova@ouaprs.cz

Zřizovatel

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, 28. ŘÍJNA 117, 702 18 OSTRAVA

IČO: 70890692

ID datové schránky: 8X6BXSD

Telefon: 595 622 222

elektronická podatelna: posta@msk.cz

www.msk.cz