Učební plán – praktická škola dvouletá

Přehled vyučovacích hodin a jejich hodinových dotací v jednotlivých ročnících, přehled hodin výuky týdně v ročníku.

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodinPočet týdenních vyučovacích hodinPočet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty1.ročník2.ročníkCelkem
Český jazyk a literatura224
Cizí jazyk112
Matematika224
Práce s počítačem112
Občanská výchova224
Estetická výchova224
Tělesná výchova336
Sociální výchova224
Odborné činnosti
Rodinná výchova336
Výživa a příprava pokrmů *448
Ruční práce *448
Praktické činnosti
Vaření *336
Šití *336
Celková týdenní hodinová dotace323264

Poznámky:

1. Praktické zaměření školy – Výživa a příprava pokrmů, Vaření a Ruční práce, Šití

2. Předměty označené * tvoří složku závěrečné zkoušky

3. Při počtu žáků ve třídě více než 6, budou žáci na praktická cvičení rozděleni do skupin.

 

Stručný popis oboru : cílem přípravy je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického a praktického vzdělání, které dosáhli v průběhu povinné školní docházky. Praktická cvičení z vaření a šití poskytují výcvik manuálních dovedností uplatnitelných v běžném životě.

Kontaktní informace:

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, 
Sokolovská  487/45,
Nový Jičín,
PSČ 741 01

IČO:  00601594

ID datové schránky: sq8jic2

Telefon: 556 707 969

barbora.horakova@ouaprs.cz

Zřizovatel

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, 28. ŘÍJNA 117, 702 18 OSTRAVA

IČO: 70890692

ID datové schránky: 8X6BXSD

Telefon: 595 622 222

elektronická podatelna: posta@msk.cz

www.msk.cz