Patologické jevy- metodický pokyn

Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních stáhnete zde: