Projekt EU IROP – Modernizace škol a školských poradenských zařízení

Číslo projektu:            CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011724

Název projektu:         Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86

Doba realizace:          leden 2021 až červen 2022

 

V tomto projektu je naše škola zapojena jako partner Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Do 30.6.2022 bude na školním pozemku (dvůr školy) vybudována Výuková zahrada pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jde o terénní úpravy a sadovnické úpravy, vybudování bezbariérového altánu, který bude sloužit k výuce, vyvýšených záhonů, nového kompostéru. V areálu školní zahrady budou nové chodníky a lavičky.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.