Projekt EU IROP – Modernizace škol a školských poradenských zařízení

Číslo projektu:            CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011724

Název projektu:         Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86

Doba realizace:          leden 2021 až červen 2022

 

V tomto projektu je naše škola zapojena jako partner Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Do 30.6.2022 bude na školním pozemku (dvůr školy) vybudována Výuková zahrada pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jde terénní úpravy a sadovnické úpravy, vybudování bezbariérového altánu, který bude sloužit k výuce, vyvýšených záhonů, nového kompostéru. V areálu školní zahrady budou nové chodníky a lavičky.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.