Spolek Růžovka

Spolek Růžovka, je právnickou osobou registrovanou MV ČR dne: 20. 10. 2011 v souladu se zákonem č. 83/1992Sb.

Právní postavení: Právnická osoba
Poslání a činnosti: Sdružení je dobrovolnou organizací občanů, jejímž cílem je:

  • pořádat a zajišťovat školní, zájmové a mimoškolní činnosti pro osoby se zdravotním postižením, se zdravotním znevýhodněním, se sociálním znevýhodněním a výjimečně pro osoby bez postižení a znevýhodnění
  • pořádat a zajišťovat vzdělávací a odborné školní a mimoškolní aktivity
  • pořádat a zajišťovat kulturní a sportovní školní a mimoškolní aktivity
  • podílet se na spolupráci s jinými školami a organizacemi.

Předsedkyní spolku Růžovka byla zvolena paní Irena Hegerová, jednatelkou spolku Růžovka  paní Mgr. Šustalová Ilona a pokladníkem sdružení paní Mgr. Xenie Šustalová.

www.os-ruzovka.cz