Profil absolventa – 23-51-E/01 Strojírenské práce

STROJÍRENSKÉ PRÁCE

(ŠVP STROJNÍ A ZÁMEČNÍCKÉ PRÁCE)

Absolvent tříletého oboru vzdělání Strojní a zámečnické práce je připraven na výkon základních montážních, servisních a údržbářských prací ve strojírenství, zámečnické práce ve stavebnictví a službách. Je schopen při nenáročných technologických operacích obsluhovat seřízené konvenční obráběcí stroje na kovy.

Absolvent má uplatnění jako kvalifikovaný strojírenský dělník – strojní zámečník, stavební zámečník, údržbář. Ovládá základní úkony při ručním zpracování kovů a jiných materiálů, zvládá výrobu a montáž dle technických náčrtů a schémat, čte jednoduché výrobní a montážní výkresy, používá technické normy a tabulky. Volí a ošetřuje vhodné pracovní nářadí, strojní přípravky, měřidla, pomůcky, hospodárně využívá materiál a nářadí.

Kontaktní informace:

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, 
Sokolovská  487/45,
Nový Jičín,
PSČ 741 01

IČO:  00601594

ID datové schránky: sq8jic2

Telefon: 556 707 969

lada.volkova@ouaprs.cz

Zřizovatel

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, 28. ŘÍJNA 117, 702 18 OSTRAVA

IČO: 70890692

ID datové schránky: 8X6BXSD

Telefon: 595 622 222

elektronická podatelna: posta@msk.cz

www.msk.cz