STROJÍRENSKÉ PRÁCE

(ŠVP STROJNÍ A ZÁMEČNÍCKÉ PRÁCE)

Absolvent tříletého oboru vzdělání Strojní a zámečnické práce je připraven na výkon základních montážních, servisních a údržbářských prací ve strojírenství, zámečnické práce ve stavebnictví a službách. Je schopen při nenáročných technologických operacích obsluhovat seřízené konvenční obráběcí stroje na kovy.

Absolvent má uplatnění jako kvalifikovaný strojírenský dělník – strojní zámečník, stavební zámečník, údržbář. Ovládá základní úkony při ručním zpracování kovů a jiných materiálů, zvládá výrobu a montáž dle technických náčrtů a schémat, čte jednoduché výrobní a montážní výkresy, používá technické normy a tabulky. Volí a ošetřuje vhodné pracovní nářadí, strojní přípravky, měřidla, pomůcky, hospodárně využívá materiál a nářadí.