Historie školy

 • 1.9.1985

  Zahájením provozu

  V budovách po zrušené Střední pedagogické škole  v Novém Jičíně na ulici Sokolovská a Hoblíkova 1.9.1985 rozhodnutím Rady SM KNV Ostrava bylo zřízeno ZVLÁŠTNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ A VÝCHOVNÝ ÚSTAV MLÁDEŽE (ZvOU a VÚM). Zahájením provozu byl pověřen a zároveň jmenován do funkce ředitele PhDr.Ivo Lissnik. Při škole zároveň fungovaly dva Domovy mládeže, jeden na ulici Sokolovská pro dívky a druhý na ulici Hoblíkova pro chlapce z VÚM. První třídu na této škole tvořilo 14 žákyň, které se učily v tříletém učebním oboru Obchodní provoz se zaměřením pro práci při přípravě jídel, druhou třídu 12 chlapců z VÚM, kteří byli připravování v tříletém učebním oboru Stavební výroba.

 • 1986-88

  Nové obory

  Ve školním roce 1986/87 byly vyučovány další tříleté učební obory – Textilní kožedělná výroba a Strojírenská výroba se zaměřením pro ruční zpracování kovů, ve školním roce 1987/88 přibyl učební obor Kloboučnická pletařka.

  1986-88

 • 1.12.1989

  Jmenování ředitele

  1.12.1989 je jmenován do funkce ředitele této školy PaedDr.Leo Číhal.

 • 1.6.1991

  Změna názvu školy

  Od 1.6.1991 se mění název školy na ODBORNÉ UČILIŠTĚ (OU).

  1.6.1991

 • 1992/93

  Nový ředitel školy a redukce oborů

  Školní rok 1992/93 už zahajuje bývalý zástupce ředitele PhDr.Ivan Janík jako ředitel školy. V tomto školní roce je zrušen VÚM a po rekonstrukci je na Hoblíkovou ulici přesunut Domov mládeže a na ulici Sokolovská zůstává pouze škola. Dochází k redukci učebních oborů, jsou otevřeny pouze dva – Obchodní provoz a Strojírenská výroba.

 • 1993/94

  Zřizení nové školy

  Ve školním roce 1993/94 je nově zřízena při Odborném učilišti experimentální Speciální rodinná škola a mění se i název školy na ODBORNÉ UČILIŠTĚ A SPECIÁLNÍ RODINNÁ ŠKOLA (OU a SpRŠ).

  1993/94

 • 1.9.1996

  Změna rodinné školy na praktickou

  Od 1.9.1996 je Speciální rodinná škola změněna na Praktickou školu s tříletou přípravou se zaměřením na péči o rodinu a vedení domácnosti, učební obor Příprava pokrmů je změněn na Kuchařské práce a učební obor Strojírenská výroba na Zámečnické práce a údržbu. Mění se také název školy na ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA (OU a PrŠ).

 • 1.9.1999

  Změna názvu a nový obor

  Od 1.9.1999 přibylo do názvu ještě UČILIŠTĚ, kdy byl zřízen dvouletý učební obor Provoz společného stravování, o který žáci nejevili zájem a po třech létech byl zrušen.

  1.9.1999

 • 2000-2006

  Ve školním roce 2000/01 přibyla ke tříleté Praktické škole Praktická škola jednoletá pro žáky s těžšími formami postižení a ve školním roce 2006/07 Praktická škola dvouletá. Od 1.9.2005 je zrušena Praktická škola s tříletou přípravou se zaměřením na péči o rodinu a vedení domácnosti.

 • 29.9.2005

  Změna názvu školy

  Od 29.září 2005 je změněn název školy na ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

  29.9.2005

 • 2006-2008

  První žák s autismem

  Ve školním roce 2006/07 je vyučován v Praktické škole první žák s autismem, ve školním roce 2008/09 je zřízena první třída Praktické školy pro žáky s autismem.

 • 1.9.2008

  Jmenování nové ředitelky

  1.9.2008 je Radou kraje Moravskoslezského kraje jmenována do funkce ředitele Mgr. Ilona Šustalová.

  1.9.2008

 • 1.9.2011

  Nový obor

  Od 1.9.2011 byl nově otevřen obor 41-52-E/01 Zahradnické práce