Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání – strojírenské práce

dle NAŘÍZENÍ VLÁDY 211/2010 Sb. ze dne 31. května 2010 o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání  v aktuálním znění a přílohy č.2 k nařízení vlády.

kód a název oboru vzdělávání23 -51- E/01 Strojírenské práce
identifikační údaje zřizovatele školyMoravskoslezský kraj, 28. října 117/2771, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692
Identifikační údaje školyOdborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín,

příspěvková organizace

Sokolovská 487/45, 741 01 Nový Jičín

Zdravotní omezení podle přílohy č.2

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání

Kategorizace

1) Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

3) Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

5) Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku vibrací v případě, že jsou nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

7) Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud

a)při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.

19) Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s rotujícími stroji, nářadí nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Kontaktní informace:

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, 
Sokolovská  487/45,
Nový Jičín,
PSČ 741 01

IČO:  00601594

ID datové schránky: sq8jic2

Telefon: 556 707 969

lada.volkova@ouaprs.cz

Zřizovatel

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, 28. ŘÍJNA 117, 702 18 OSTRAVA

IČO: 70890692

ID datové schránky: 8X6BXSD

Telefon: 595 622 222

elektronická podatelna: posta@msk.cz