Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání – stravovací a ubytovací služby

dle NAŘÍZENÍ VLÁDY 211/2010 Sb. ze dne 31. května 2010 o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání  v aktuálním znění a přílohy č.2 k nařízení vlády.

kód a název oboru vzdělávání65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
identifikační údaje zřizovatele školyMoravskoslezský kraj, 28. října 117/2771, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692
Identifikační údaje školyOdborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín,

příspěvková organizace

Sokolovská 487/45, 741 01 Nový Jičín

Zdravotní omezení podle přílohy č.2

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání

Kategorizace

7) Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění  alergických, pokud

c) při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

8) Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cesta plic včetně onemocnění alergických, pokud

a) nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí.

9) Přecitlivělost na

a) alergizující látky používané při praktickém vyučování.

19) Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s rotujícími stroji, nářadí nebo zařízením nebo  činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

26) Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Kontaktní informace:

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, 
Sokolovská  487/45,
Nový Jičín,
PSČ 741 01

IČO:  00601594

ID datové schránky: sq8jic2

Telefon: 556 707 969

barbora.horakova@ouaprs.cz

Zřizovatel

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, 28. ŘÍJNA 117, 702 18 OSTRAVA

IČO: 70890692

ID datové schránky: 8X6BXSD

Telefon: 595 622 222

elektronická podatelna: posta@msk.cz

www.msk.cz