Vybrané žákyně prvního ročníku oboru zahradnické práce Elena Rašková a Tereza Stanovská se zúčastnili XIV. ročníku floristické soutěže pořádané Odborným učilištěm Kelč ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem Praha a místní organizací ČZS Kelč. Do soutěže se zapojilo celkem 18 žáků ze škol E-oboru zahradnické práce nebo aranžérské práce. Zadáním letošního ročníku byly dva úkoly:

  1. Dekorace do výlohy prodejny
  2. Věneček na vstupní dveře prodejny

Soutěžní aranže byly hodnoceny tří člennou porotou ve složení jeden zástupce z ČZS a dvě odbornice z floristické branže. Žákyně naší školy pracovaly na téma vinotéky a firemní prodejny s klobouky Tonak. Právě aranže do výlohy pro prodejnu Tonak zaujala odbornou porotu natolik, že ji ocenila jako „Nejoriginálnější vazbu“. Ze soutěže si tak žákyně odvezly nejen cenné zkušenosti, ale také povzbudivé ohodnocení odborníků.