Ve čtvrtek 21.3.2024 se vybraní žáci školy zúčastnili přehlídky tanců a zpěvu pořádanou MŠ, ZŠ speciální v Novém Jičíně v místním sále SVČ Fokus. Přehlídky se z naší školy účastnilo 24 žáků z Praktické školy a oboru Zahradnické práce s pedagogickým doprovodem. Sedm žáků oboru Zahradnické práce vystoupilo se svým tanečním vystoupením Zázraky. Celkem vystupovalo devět škol a sociálních zařízení. Přehlídka se vydařila, jaro jsme patřičně přivítali a po shlédnutí všech vystoupení jsme se zúčastnili závěrečné diskotéky. Po diskotéce jsme se společně odebrali zpět do školy.