Naše škola se zapojila do výzvy Spolu po Covidu, která byla vyhlášena Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

Tento program je pro žáky zcela zdarma a je plně financován z dotace.

Jednalo se o čtyřdenní pobytový program v Horském hotelu Čarták na Soláni.

Prvního běhu se účastnili žáci oboru Stravovací a ubytovací služby.

Program byl zaměřen na podporu navazování vztahů mezi žáky prvních ročníků, rozvoj vztahů a komunikace mezi žáky a pedagogy, ochranu životního prostředí a třídění odpadů.

Součástí pobytu byla několikadenní aktivita zaštítěná PPPP Ostrava, z.s. p.Tomáše Veličky.

Žáci hráli různé seznamovací, sportovní a pohybové hry, vše v krásném prostředí okolí chaty Čarták.

Pedagogové absolvovali přednášku na téma Šikana a kyberšikana.

Celkově lze akci hodnotit velice kladně, v kolektivech tříd se prohloubily kamarádské vztahy.