Ve dnech 25.-26.10.2021 je vyhlášené ředitelské volno.

Ve dnech 27. a 29.10.2021 jsou podzimní prázdniny.

Žáci byli poučeni o bezpečném chování v době ředitelského volna a podzimních prázdnin.