V pondělí 27.3.2023 jsme se zapojili do projektového dne „ Upcycling Day“, jehož cílem bylo vytvořit z něčeho, co je na vyhození užitečný předmět.
Výtvory žáků a jejich pedagogů byly prostě luxusní! Posuďte sami?

Mgr. Andrea Havlíková
zástupce ředitele