Dne 28.3.2023 bylo předáno ocenění paní ředitelce Mgr. Iloně Šustalové jako jediné z Nového Jičína v kategorii „Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost“. Ocenění udělil a předal náš zřizovatel Moravskoslezský kraj.

Také se připojujeme a děkujeme za Vaši dlouholetou a skvělou práci na této škole.

Kolektiv pracovníků OU a PrŠ

V Novém Jičíně, dne 29.3.2023