Informace k testování od 3.5.2021

S účinností od 3. 5. 2021 je stanovena pouze jedna frekvence povinnosti testování žáků i zaměstnanců, a to jedenkrát v pracovním týdnu. Test se provede první den osobní přítomnosti žáka nebo zaměstnance ve škole v daném…

Ubytování na Domově mládeže od 26.4.2021

Od pondělí 26.4.2021 bude umožněno ubytování na Domově mládeže pouze pro žáky, kteří budou účastni na vzdělávání (odborný výcvik/praxe). Pohyb v prostorách Domova mládeže bude možný pouze s respirátorem. V případě…

Od 26. 4. 2021 se umožňuje na středních školách praktické vyučování (odborný výcvik)

Na základě mimořádného opatření č.j. MZDR 14592/2021-3 se výuky mohou účastnit žáci, kteří nemají příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupí 2x týdně vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního…
fotografie budovy školy

Modernizace škol a školských poradenských zařízení

Naše škola je zapojena do projektu Modernizace škol a školských poradenských zařízení, která je spolufinancována Evropskou unií. Modernizace EU  

Výuka od 12.4.2021

Dne 12. 4. 2021 se vrací do školy k prezenční výuce žáci Praktické školy jednoleté a Praktické školy dvouleté. Na základě mimořádného opatření č.j. MZDR 14592/2021-3 se výuky mohou účastnit žáci, kteří nemají…
fotografie budovy školy

Přijímací řízení

Byl změněn termín ukončení přijímacího řízení a zveřejnění výsledků. Bližší informace naleznete na níže uvedeném odkazu.
fotografie budovy školy

Umíte správně pracovat s daty na internetu?

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost připravil online kurz, který se týká Základů kybernetické bezpečnosti. Nejen v dnešní době a při práci na internetu je důležité dodržovat základní principy bezpečnosti,…

Uzavření školy od 1.3.2021

Na základě nařízení vlády bude od 1.3.2021 uzavřena celá škola pro všechny žáky.