Den rodin s otevřeným srdcem aneb Spolu ruku v ruce

Vážená paní, Vážený pane, dovolte nám, abychom Vás touto cestou pozvali na akci DEN RODIN S OTEVŘENÝM SRDCEM aneb Spolu ruku v ruce. Cílem této akce je přiblížit život neformálních pečujících o osobu s postižením…

Budování kanalizační přípojky na DM

Ve čtvrtek 14.9.2023 začínají na Domově mládeže výkopové práce kanalizační přípojky. Ubytování v DM je bez omezení. V pátek 15.9.2023 žáci ubytovaní v domově mládeže ráno opustí DM bez možnosti vrátit se odpoledne. V…

Den otevřených dveří Moravskoslezského kraje

Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě pořádá 28. 9. 2023 od 9:30 do 13:00 Den otevřených dveří.

Celostátní sportovní olympiáda

           Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. ve spolupráci s KO SPMP ČR pobočný spolek pořádají 26. ročník celostátní sportovní olympiády pro osoby s mentálním postižením s mezinárodní účastí…

Trh vzdělávání a uplatnění 2023

21. 9. 2023 v době od 9:30 do 16:00 hodin se uskuteční v hale Polárka ve Frýdku-Místku prezentační akce škol a zaměstnavatelů, kterou pod názvem "Trh vzdělávání a uplatnění 2023" pořádá Úřad práce ČR ve spolupráci se…

Oznámení o konání voleb do Školské rady

Dne 2. 10. 2023 proběhnou v budově školy v době od 13.30 do 15.00 hodin volby členů ŠKOLSKÉ RADY. Pedagogičtí pracovníci školy budou volit své 2 zástupce. Návrhy kandidátů podávejte volební komisi do 25. 9. 2023. Zákonní…

Sbírka PET víček pro Lukáška

Ve škole jsou vytvořeny místa, kde je možné předat víčka, informujte se u třídních učitelů. Sbírka víček bude předána na DNI SOCIÁLNÍCH SLUŽEN dne 21. 9. 2023. Zde je odkaz přímo na sbírku a místa, kde bude možné…

Organizace výuky pro žáky PrŠ v měsíci záři

Z důvodu adaptace žáků Praktické školy s těžkým, středně těžkým, kombinovaným postižením a žáky s PAS, budou v měsíci září sedmé hodiny uvolněny. Výuka žáků PrŠ bude po celé září v úterý a středu ukončena…

Ukliďme Česko

V pondělí 18.9. 2023 se žáci Praktické školy a oboru Zahradnické práce zúčastní akce "Ukliďme Česko".

Národní soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti

V září bude zahájen již osmý ročník kybernetické soutěže pod záštitou Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Jedná se o soutěž pro studenty ve věku 9 -25 let. Cílem soutěže není pouze změřit…