Ředitelské volno a podzimní prázdniny

Ve dnech 25.-26.10.2021 je vyhlášené ředitelské volno. Ve dnech 27. a 29.10.2021 jsou podzimní prázdniny. Žáci byli poučeni o bezpečném chování v době ředitelského volna a podzimních prázdnin.

Den otevřených dveří spojený s vánoční výstavou

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří spojený s vánoční výstavou, který proběhne ve středu 8.12.2021 v době od 9:00-16:00 hodin. Bližší informace vzhledem k epidemiologické situaci budou zveřejněny na konci list…

Projekt EU OP VVV - Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR

Naše škola je zapojena do projektu realizovaného Ústavem speciálně pedagogických studií PdF UP v Olomouci pod názvem Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se speciálními vzdělávacími…

PROJEKT EU IROP – MODERNIZACE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Naše škola je zapojena v tomto projektu jako partner Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Doba realizace projektu je leden 2021 až červen 2022. Do 30.6.2022 bude na školním pozemku (dvůr školy) vybudována Výuková zahrada…

Zapojili jsme se do výzvy Spolu po COVIDu

Naše škola se zapojila do výzvy Spolu po Covidu, která byla vyhlášena Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. V rámci této výzvy naše škola získala dotaci ze státního rozpočtu na realizaci ve výši Kč 100 000,00. Výzva…
fotografie budovy školy

Upozornění pro žáky

Připomínám žákům, že stále platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v případě, že jsou usazení, a pedagogičtí…

Vyjádření MŠMT k dezinformacím

Vyjádření MŠMT k dezinformacím

video návod a leták k testování

Instruktážní video AG testy Genrui - YouTube testovani-letak-pro-zaky-6-4-21