Výuka od 7. 12. 2020 – informace pro žáky a zákonné zástupce

Dle usnesení vlády ČR č. 957 ze dne 30. listopadu 2020 od 7. 12. 2020 se přechází na prezenční rotační výuku teoretického vyučování 1. a 2. ročníky oborů vzdělání Kuchařské práce, Strojní a zámečnické práce a Zahradnické práce.

Rozdělení tříd:

Sudý týden (od 7. 12. do 11. 12. 2020) prezenční výuka tříd 1. D/1, 1. D/2, 1. H a 2. H,

                                                                          distanční výuka tříd 1. A, 1. B, 2. A.

Lichý týden (od 14. 12. do 18. 12. 2020) prezenční výuka tříd 1. A, 1. B, 2. A,

                                                                     distanční výuka tříd 1. D/1, 1. D/2, 1. H a 2. H.

Sudý týden (od 21. 12. do 22. 12. 2020) prezenční výuka tříd 1. D/1, 1. D/2, 1. H a 2. H,

                                                                      distanční výuka tříd 1. A, 1. B, 2. A.

 

Na provoz školy se vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19.

Pravidla pro nošení roušek se řídí pravidly pro běžné třídy, tj. roušky jsou povinné ve společných prostorách školy i ve třídách.

Při vstupu do školy bude žákům měřena teplota.

Žáci si mohou objednat oběd na emailové adrese: renata.ziltova@ouaprs.com

 

 

V Novém Jičíně dne 3. 12. 2020

Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka