Vážení zákonní zástupci,

dvě paní učitelky, které vyučují v Praktické škole jsou pozitivní na COVID-19. Karanténa nebyla nařízená, opatření bylo konzultováno s hygienickou stanicí v Novém Jičíně.

Opatření, pokud jste v kontaktu s pozitivním člověkem:

– 10 – 14 dnů sledovat od kontaktu svůj zdravotní stav, pokud byl kontakt v roušce,

– stejně, pokud byl kontakt bez roušky, ale kratší než 15 minut ve vzdálenosti vetší než 1,5 metrů,

– pokud byl kontakt bez roušky po dobu delší než 15 minut ve vzdálenosti menší než 1, 5 metrů – jdete do karantény.

 

Při příznacích (teplota, kašel, bolesti hlavy a kloubů, ……) zůstaňte doma a informujte svého lékaře.

 

V Novém Jičíně dne 16.01.2021

Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka