fotografie budovy školy

Dobrý den,
ve dnech 21. 1. 2021 a 2. 2. 2021 jsme se zúčastnili ONLINE VELETRHU STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Bohužel rodiče a žáci tuto formu dne otevřených dveří na naší škole nevyužili.
Nabízíme tedy možnost osobní návštěvy.

Den otevřených dveří proběhne ve středu 10. 2.2021 a ve čtvrtek 11. 2. 2021 od 9.00 hodin do 16.00 hodin.

Pro účast je nutná registrace na emailové adrese lada.volkova@ouaprs.com nebo na telefonním čísle 556 707 969. Při registraci bude dohodnut přesný čas, který si škola vyhrazuje upravit podle zájmu a potřeb.
Registrace bude ukončena 9. 2. 2021 v 12.00 hodin.

Osobní návštěva ve škole proběhne v domluvený den a čas, návštěvníci při vstupu použijí dezinfekci a po celou dobu návštěvy budou mít nos a ústa zakryty rouškou nebo respirátorem. Stejná pravidla platí i pro průvodce. Prohlídka školy proběhne v omezeném měřítku a čase tak, aby nedošlo k nadměrnému setkávání s žáky a zaměstnanci školy.

Těším se na návštěvu a přeji pěkný den
Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka školy