Na základě mimořádného opatření č.j. MZDR 14592/2021-3 se výuky mohou účastnit žáci, kteří nemají příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupí 2x týdně vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu. Testování nebudou žáci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dní (nutno doložit lékařskou zprávou), nebo žáci, kteří předloží negativní výsledek PCR testu, který není starší 48 hodin.

V Novém Jičíně 21. 4. 2021

Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka