Vzhledem k neuspokojivým sněhovým podmínkám byl náš zimní pobyt orientován především na turistiku a rozličné hry. Program i tamější prostředí skýtaly bohaté fyzické a psychosociální vyžití. V rámci teoretické výuky byli žáci seznámeni s jednotlivými styly běhu na lyžích, absolvovali přednášku o horské turistice, v jejímž průběhu se jim dostalo poučení o chování na horách a pravidlech FIS. V souladu se zaměřením akce jsme podnikli několik osvěžujících procházek. Své individuální dovednosti a schopnosti, jakož i smysl pro spolupráci a týmovou souhru mohli všichni účastníci osvědčit v množství her a soutěží. Rozvíjely sociální vztahy, psychomotoriku i pohybové dovednosti a schopnosti. Nedílnou součástí programu byl také branný závod. Poslední večer jsme se oddali hudbě a diskotancům.