Tvořivé dílničky

Ve středu 10.1.2024 se uskutečnila náborová akce pro zájemce o studium na naší škole. Žáci měli možnost si pod vedením učitelek odborného výcviku vyzkoušet v cvičné kuchyni přípravu dvou pokrmů, palačinek a těstovinového…

Mezinárodní den dobrovolníků

,
Dne 1.12.2023 město Nový Jičín uspořádalo setkání k Mezinárodnímu dni dobrovolníků. O lahodné občerstvení se postarali studenti druhého ročníku oboru Stravovacích a ubytovacích služeb Odborného učiliště a Praktické…

„Den elegance a stylu“

Naše škola se zúčastnila výzvy projektu Hrdá škola, který probíhá po celý školní rok a na každý měsíc je připravena jiná výzva. V měsíci říjnu to byl „Den elegance a stylu“. Žáci i pedagogové se ten den oblékli…

Adaptační pobyt 1. ročníků OU

Prožitkový pobyt 1. ročníků byl zaměřen na seznamování, sociální společenství, turistiku, environmentální výchovu a pohybové aktivity. Žáci byli zapojeni do těchto aktivit v seznamovacích hrách, psychologicko-sociálních…

Den požární bezpečnosti

Každoročně se v pátek 13. v ČR otevírají dveře Hasičského záchranného sboru. My jsme se letos byli podívat v nově otevřené hasičské stanici v Novém Jičíně. Měli jsme možnost shlédnout požární i zásahovou techniku,…

Zámek Kunín – floristická výstava „Růže pro paní hraběnku“

2. 10. 2023 jsme se s žáky prvního a třetího ročníku oboru Zahradnické práce jeli podívat do zámku Kunín, kde se každoročně pořádá floristická výstava "Růže pro paní hraběnku", na počest hraběnky, která v tomto zámku…

Ukliďme svět - Příroda není odpadkový koš

V pondělí 18.9.203 jsme se opět vydali s žáky naší školy uklízet naše město v rámci akce ,,Ukliďme svět“. Tentokrát se k nám přidali i žáci z oboru Strojírenské práce. Po raním poučení o bezpečnosti, jsme si rozdali…

Exkurze do čistírny odpadních vod

Z organizačních důvodů jsme nemohli zůstat v dílnách a museli jsme narychlo vyřešit, kam jít s žáky v době odborném výcviku. Podařilo se nám zajistit exkurzi do čistírny odpadních vod v Šenově u Nového Jičína, která…

Herbář – edukační program pro školy

V úterý 13.6.2023 se 14 žáků  Zahradnického oboru zúčastnilo edukačního programu s názvem Herbář.  Přibližně hodinu a půl trvající program probíhal v Žerotínském zámku v Novém Jičíně a žáci prvního a druhého…