Zimní prožitkový pobyt měl turisticko-sportovní zaměření. Jeho významnými benefity však byly rovněž prožitkovost a rekreace. Náplň a program pobytu jsme byli nuceni přizpůsobovat rozmarům počasí a aktuální ne/způsobilosti tamějšího terénu. Bez ohledu na tyto poněkud limitující okolnosti byl realizovaný program bohatý a sportovní vyžití blahodárné.

Přínos takových a podobných akcí je evidentní. Žáci si z nich odnesou především pořádný ranec zážitků, užitečných zkušeností, staronových dovedností a vědomostí. Mohou však přispět ještě k daleko důsažnějším věcem. K budování pozitivního vztahu – ke sportu, k přírodě, k druhým lidem, k sobě samým. To není málo.